Ervaringen van cliënten

‘Ik ben huisarts en ik verwijs graag naar Liesbet, niet alleen vanwege haar aandacht en empathie, maar ook wegens haar doeltreffende werkwijze. Soms kan ze mensen die helemaal gevangen zitten in hun gedoe magistraal onttoveren, uit hun gedoe bevrijden. Daardoor kan ze regelmatig met een (zeer) kort behandeltraject uit de voeten.’
(m)

‘Liesbet leidt je op een heel heldere, bewuste en prettige manier stapje voor stapje terug naar jezelf. In gesprek kom je samen met haar op speelse wijze steeds dichter bij jouw eigen waarheid waarbij ze genoeg ruimte open laat voor alle soorten emoties. Dat heeft mij enorm geholpen om krachtiger en positiever in het leven te staan.’
(v, 33, verwarring, angst-aanvallen)

‘De momenten en inzichten die we gezamenlijk hebben beleefd in de relatiebegeleiding, waren met recht lichtpuntjes in een hele donkere periode. Liesbet zorgde ervoor dat we ons veilig genoeg voelden om onze echte emoties te laten zien aan elkaar en ons kwetsbaar op te stellen. Het dichter bij mijn gevoel en emoties komen was een bevrijding nog los van het resultaat op het herstel van onze relatie.’
(m, 41, relatieproblemen)

‘Hoe ik de begeleiding ervaar: warme belangstelling, zachte benadering, geen harde confrontaties. Wat heb ik eraan: bij m’n gevoel kunnen komen (positieve bron), doorbreken van negatieve zelfbeelden (ratio).’
(m, 77, vastgelopen)

‘Ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand werkt vanuit zoveel respect en liefde. Je mag gewoon jezelf blijven en ze kan zonder oordeel aan de slag met welke hulpvraag dan ook. Het is net alsof ze een magische kist opendoet en precies datgene eruit haalt wat je nodig hebt. Fantastisch hoe ik in een korte tijd in mijn kracht kon komen. Ik gun het iedereen om dit mee te mogen maken.’
(v, 53, verdriet en levensvragen)

‘Ik denk dat Liesbets kracht echt zit in het meevoelen, begrip en het niet veroordelen. Dankzij haar liefdevolle zorgen, compassievolle aandacht, haar geloof en vertrouwen in mij en haar levens-oprechte wijsheden vond ik de weg naar mijn krachtige zelf.’
(v, 30, stemmingswisselingen, suïcidaal, negatief zelfbeeld)

‘Supervisie bij Liesbet heeft me verrijking gebracht bij het analyseren van een case. Ze is professioneel en warm tegelijk. Het Gesprek met haar heb ik ervaren als gelijkwaardig en op hoog niveau.’
(v, 41)

‘Liesbet heeft mij erg geholpen: ik bleef me schuldig voelen (en mislukt) en kwam niet toe aan afstand nemen en loslaten. Zij leerde mij m’n burn-out accepteren, vooral door met mij allerlei negatieve gedachten en aannames te onderzoeken. De therapie was gericht op positiviteit; prettig vond ik dat Liesbet me het gevoel gaf naast me te staan en dat ze de gesprekken vaak een licht karakter gaf.’
(m, 63, reïntegratie, burn-out)

‘Bij Liesbet heb ik de ruimte gevoeld om helemaal jezelf te zijn. Liesbet is de enige mens die ik ken die mij altijd 100% serieus genomen heeft. Wellicht heeft dat een verband met dat ik nooit gemerkt heb dat haar eigen ego het gesprek op enige manier in de weg zat. Liesbet kan je, juist omdat daar geen enkele vorm van druk bij zit, bij jezelf naar binnen laten gaan en daar rond laten kijken. Daardoor heb ik mijzelf en mijn gevoelens serieus leren nemen. Mij heeft Liesbet in mijn kracht weten te zetten en mezelf meer leren begrijpen en waarderen. Liesbet kan zowel praktisch zijn, duidelijk haar mening geven als dingen vanuit een meer spirituele kant benaderen. In de meer spirituele dingen die ze zegt heeft ze een prettige nuchterheid en is ze niet zweverig. Ik vind Liesbet een wijs mens.’
(m, 40, negatief zelfbeeld, te weinig zelfvertrouwen)

‘Het belangrijkste vind ik dat je alles accepteert en me helpt om dat wat je omzeilt (oude pijnen meestal) toch waar te laten zijn. Als je er dan naar kijkt, zit je al in de waarnemer en op dat moment is in ieder geval het probleem hanteerbaar. Als je dan toch weer terugvalt in een emotionele reactie weet je dat je er uit kunt komen door weer die andere positie in te nemen (waarnemer). Het fijne van jouw methode is dat je de 2 werelden laat bestaan en geen oordeel hebt op “pijnen”, dat is voor mij belangrijk omdat het voor mij zo is dat ik in mijn kindertijd geen (in ieder geval naar mijn idee te weinig) aandacht kreeg op het emotionele vlak. Zo kan ik dus leren om die pijnen waar te laten zijn én er ook mee om te gaan, dus heel waardevol voor mij.’
(v, 61, vastgelopen)

‘Wat ik uniek vind aan de begeleiding van Liesbet is de voorwaarden die ze weet te scheppen voor het proces. Ze geeft mij de ruimte om te ontdekken wat er speelt en biedt mij tegelijkertijd op een hele prettige manier de kaders en de kennis om op een andere manier naar dezelfde situatie te kijken. Dan ontstaat er iets nieuws. Ook vind ik het mooi dat haar aanpak bij elk onderwerp of thema werkt. Het gaat vooral om acceptatie van hoe het in het nu is en vanuit daar inzicht te verkrijgen, waardoor ik vanuit een tevreden en vrije positie kan zien welke stap ik wil gaan zetten.’
(v, 42, hulpvraag: inspiratie bij ontwikkeling)

‘Ik ben met mijn partner naar Liesbet gegaan omdat we tegen terugkerende communicatieproblemen aanliepen. In het eerste gesprek maakte Liesbet ons al duidelijk dat de oorzaak bij onze eigen pijnpunten ligt. Die zijn we vervolgens met haar gaan onderzoeken. Dat heeft inzicht opgeleverd in mijn eigen valkuilen en ik begrijp mijn partner ook veel beter. Dat wederzijdse begrip werkt heel helend. Liesbet creëert altijd een veilige omgeving en heeft aandacht voor ons allebei. Dankzij haar vragen wordt veel duidelijk. En de aandacht en het inzicht zorgt voor acceptatie van mijn verdriet en ook van dat van mijn partner. We leren nog steeds en lossen onze eigen en daarmee onze gezamenlijke problemen op. Ik word er bovenal zelf sterker van, en dat werkt door in onze relatie. Daar komt bij dat Liesbet echt een hele lieve, zorgzame vrouw is, die er echt voor ons is. Ik ben haar heel dankbaar hiervoor.’
(v, 41, relatieproblemen)

‘Mijn sessies zijn in de loop van de tijd veranderd van nuchtere en stevige psychotherapie bij verlieservaringen en emotionele verwaarlozing in heldere coaching bij zelfontplooiing. Door Liesbet heb ik een moeilijk verleden grotendeels achter me kunnen laten, maar ben ik vooral op zoek gegaan naar mijn grootste talenten en leer ik die nu te ontwikkelen. Door Liesbet ben ik gegroeid als mens. Liesbet is voor mij een bijzonder mens. Ze is warm, intelligent, humoristisch en spiritueel.’
(v, 36, verdriet)

‘Alles kan en mag gezegd worden, niets is gek. Uit het m.i. soms onsamenhangende verhaal dat ik vertel, weet Liesbet feilloos de knooppunten te destilleren. Vervolgens weet zij opnieuw feilloos de pijnpunten te beroeren. Onder begeleiding van Liesbet doorleef ik tijdens de sessies mijn pijnpunten en ervaar dat de pijn langzaam wegvloeit. Dat geeft me uiteindelijk het vertrouwen dat ik steeds meer mijn eigen leven kan leven. Daarnaast geeft Liesbet soms vanuit de theorie uitleg bij bepaalde emoties of dingen die ik meemaak. Dat is prettig omdat ik dan mezelf beter leer begrijpen. Daarnaast geeft ze soms uitleg van bepaalde theorieën, waardoor ik mezelf beter leer begrijpen. Maar het allerbelangrijkste is geloof ik wel haar aanmoediging: het gevoel dat ze mij geeft dat ik het zelf kan, dat er niets mis is met mij en dat ik goed ben zoals ik ben.’
(v, 53, vastgelopen)